www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

09182020

Last update09:11:44

Back Kauzy Kauzy Fresh Pizzerie u Žáby

Fresh Pizzerie u Žáby

Město České Budějovice neumí zúřadovat výběr poplatků

  • PDF

Vážení přátelé, pro ty z Vás, které zajímá, zda máme platnou smlouvu na užívání veřejného prostranství pro předzahrádku či nikoliv, Vám nyní ukáži několik zásadních dokumentů, jež jsem předložil městu (náměstku Caltovi) už v květnu letošního roku. V zásadě jde o to, že náměstí je podle § 34 Zákona o obcích veřejným prostranstvím.


§ 34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.


Stejně tak i město v případě předzahrádky vybírá peníze za "pronájem veřejného prostranství". To je v pořádku, až na to, že nejde o "pronájem" poněvadž pak by musel být záměr pronájmu vyvěšen na úřední desce podle § 39 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a měli by právo se o toto místo ucházet všichni. To samozřejmě nelze, protože předzahrádku může dle Tržního řádu Statutárního města České Budějovice provozovat pouze ten, kdo má provozovnu k tomu určenou kolaudačním rozhodnutím. Město tedy ve skutečnosti nevybírá za pronájem, ale vybírá poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Celý článek...

Město nám vrátilo dalších Kč 32 800,- za předzahrádku. Budou nás zase pomlouvat, že neplatíme?

  • PDF

Vážení přátelé, následují tři dvojice dokumentů. Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranstranství a platba za toto užívání. Přesně jak určuje Zákon o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška Statutárního města České Budějovice 2/2010, o místních poplatcích. Peníze jsou zaslány na účet magistrátu po třech částkách, tak, jak jsme dávali dohromady novou předzahrádku. Posledním (prvním v pořadí) dokumentem je výpis z účtu, na kterém můžete vidět příchozí platbu od Statutárního města ve výši Kč 32 800,-. Proč nám město posílá zpět peníze, na které má právo? Mají úředníci právo okrádat městskou kasu o tyto peníze? Ptejte se svých zastupitelů. Město nám takto poslalo už Kč 7 500,-, Kč 40 000,- a Kč 32 800,-. Městu oněch Kč 80 300,- nechybí? Jsou to i Vaše peníze.

Celý článek...

Proč město zrušilo povolení předzahrádky?

  • PDF

Vážení přátelé,

od začátku roku jsem se všemi silami snažil zajistit povolení předzahrádky před Fresh Pizzerií u Žáby. O to víc mě mrzí, že se z médií dozvídám o důvodu k vyklizení předzahrádky: "Neměli platnou smlouvu." To je přeci jasné, že když nám Město nedá platnou smlouvu, že ji nemůžeme mít. Ptejme se ale proč nám odbor správy veřejných statků nedal platnou smlouvu, když jsme o ni žádali, a to v souladu s rozhodnutím rady města a odboru dopravy, orgánů, jež shodně předzahrádku povolili do 15. října 2012.

Teď se tedy pustím do stručného popisu geneze povolení/nepovolení předzahrádky.

Celý článek...

Městu jsme za předzahrádku zatím zaplatili Kč 110 800,-. Proč nás zástupci města pomlouvají, že neplatíme?

  • PDF

Vážení přátelé,

to, co mi asi na celé kauze zlikvidované předzahrádky vadí nejvíce, není rozbrusem rozřezané zabezpečovací zařízení stolů a židlí, ani několik dní bez předzahrádky. Dokonce ani utracené úspory za zahrádku novou nebo na několik týdnů bezprávně ukradený majetek. To, co mi nejvíce vadí, je situace, kdy mne potkávají známí a přátelé, kteří věří vyjádřením zástupců města, že jsme za předzahrádku neplatili. Tuto pomluvu považuji za velmi podlou, bohužel nás díky této lži také opustilo několik hostů. Doufám, že politikům a úředníkům Statutárního města České Budějovice pod vedením Zdeňka Řeřábka už dnes věří jen malé procento obyvatel Českých Budějovic. Teď Vám ukáži doklady o platbách za užívání veřejného prostranství - předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby, zaplacené do 12. 8. 2012. a to ke dni 1. 8. 2012, kdy nám Statutární město, resp. několik osob, rozřezalo rozbrusem zabezpečení a odvezlo předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby z důvodu neplacení za zábor veřejného prostranství.

Všimněte si, prosím, že město nás kasíruje za užívání veřejného prostranství, ne za užívání místní komunikace.

Celý článek...

ČT1 - Události v regionech Spor o letní předzahrádku - provozovatel žaluje radní

  • PDF

Události v regionech (Praha)

Hlavní regionální zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí v krajích České Republiky.

Ti mu předzahrádku vyklidili, protože neměl prodlouženou smlouvu. Podle provozovatele jsou ale postupy radnice protizákonné.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140813-udalosti-v-regionech/obsah/214011-ceske-budejovice-spor-o-letni-predzahradku-provozovatel-zaluje-radni/

Reportáž: Veronika Kabátová - Česká televize

 

Deník - Předzahrádka padla. O českobudějovickou pizzerii se ale válčí dál

  • PDF

Předzahrádka padla. O českobudějovickou pizzerii se ale válčí dál

3.8.2012 20:00

České Budějovice – Marně by dnes dopoledne lidé hledali na Piaristickém náměstí známou předzahrádku u tamní pizzerie. Podle všeho se stala obětí vleklé války mezi radnicí a Ladislavem Vrabelem, který podnik v Českých Budějovicích provozuje.

Celý článek...

Více článků...