www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

09182020

Last update09:11:44

Back Politika Politika

Politka

Město nepovolilo instalaci bezpečnostních kamer na dům, kde sídlí Fresh Pizzerie u Žáby. Ta čelí pravidelným vloupáním.

  • PDF

Vážení přátelé, Fresh Pizzerie u Žáby byla minulý měsíc opět vykradena. Je tomu tak každý rok minimálně jednou. Správa domů s.r.o. sice z důvodu bezpečnosti vyměnila zárubně a dveře za dubové, ale následně provozovateli pizzerie nepovolila instalaci bezpečnostních kamer na fasádu domu. Důvod: "Provozovatel pizzerie je ve výpovědi." Provozovatel pizzerie ovšem dostává různé výpovědi bez udání důvodu již šestým rokem a do pravomocného rozhodnutí soudu je dle zákona potřeba na nájemní vztah pohlížet jako na platný. Bezpečnostní kamery mají chránit nejen majetek pizzerie, ale také majetek města - městský dům. Tvrdošíjné "NE" z vedení městské společnosti je tak v naprostém rozporu s §2 (2) zákona o obcích (Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.), s §38 (1) zákona o obcích (Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.) a především s §38 (2) (Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.). Tuto informaci předávám zastupitelům města, o jejich reakci Vás budu informovat. Váš Ladislav Vrabel

Neefektivní využívání městské policie v Českých Budějovicích bije do očí.

  • PDF

Strážníci městské policie takřka denně stojí v prázdné Krajinské ulici. Strážníci městské policie jsou úkolováni primátorem města Jurajem Thomou a toto byl jeho příkaz. Před lety jsem panu primátorovi navrhl, aby město do Krajinské ulice nechalo nainstalovat pevné zábrany, kupříkladu v podobě do země se zasouvajících sloupků, či elektricky otevírané brány. Ti, jež mají povolení k vjezdu by měli karty, či by se otevření dožádali interkomem na operačním středisku MP, stejně jako příslušníci záchranných sborů či policie ČR. Naše město ovšem raději utrácí tisíce korun denně za strážníky, kteří sedí v automobilu v prázdné ulici. Někdy můžete v Krajinské potkat i čtyři strážníky najednou, hlídkující, jestli pěší zónou neprojíždí někdo bez povolení. O efektivitě hovořit nemusíme. Jediným efektem je nepříjemný pocit z přítomnosti MP tam, kdy by stačilo levné řešení, jež by nikomu nezpůsobovalo nepříjemné pocity. Městská policie, stejně jako město, má předcházet páchání přestupků. Ono schovávání se strážníku v podloubí za sloupem, ono trapné číhání na řidiče, jež si zkracují cestu pěší zónou, je nejen zoufale malé, ale vůbec se neshoduje obecnými myšlenkami zákona o obecní policii.

Děkuji panu primátorovi, že dělá hlupáky jak z nás občanů města, tak i ze strážníků městské policie. Alespoň občas naše vedení radnice měří všem stejným metrem.
Ladislav Vrabel

Fresh Pizzerie u Žáby otevře přezahrádku - bez povolení

  • PDF

- Fresh Pizzerie u Žáby příští týden otevře předzahrádku. Povolení jsme opět nedostali. Bez jakéhokoliv odůvodnění a přestože nám městská vyhláška v souladu se zákonem zaručuje právo mít předzahrádku jako jakákoliv jiná restaurace.

- Nejvyšší správní soud označil "vyklizení předzahrádky" 1. 8. 2012 za nelegální, leč město na svých webových stránkách v rubrice "na pravou míru" stále lže o tom, že byl zákrok v souladu s právem. Předzahrádka dodnes nebyla vrácena.

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/na-pravou-miru/stranky/vyklizeni-predzahradky-na-piaristickem-namesti.aspx

Město opět zahajuje sezonu předzahrádky diskriminací provozovatele Fresh Pizzerie u Žáby

  • PDF

Vážení přátelé, město zastoupené Vladimírou Hruškovou nevyhovělo žádosti o pronájem pozemku pro naší předzahrádku. Bez udání důvodu. Ladislav Vrabel

Celý článek...

Pokuta 2 500,- za pětiminutové zásobování v době určené pro zásobování? Denní realita.

  • PDF

Dva tisíce pět set korun českých pokuta za zastavení na dobu pěti minut pro zásobování provozovny v době od 19:18 do 19:23, tedy v době vyhrazené pro zásobování? Nemožné? Naopak. Má každodenní realita v Českých Budějovicích. Magistrát ve spolupráci s městskou policií nejprve zrušil místo pro zásobování před Fresh Pizzerií u Žáby a následně mne městská policie pokutuje pokaždé, když před pizzerií zastaví můj automobil. Tato situace trvá více než rok. Dokumenty v článku. Ladislav Vrábel

Celý článek...

Předvolební kampaň nastartovala

  • PDF

Server Novinky.cz dnes přinesl informaci o nových skutečnostech v případu vyšetřování podezření primátora Juraje Thomy ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Článek již v úvodu připomíná, že tento trestný čin může být soudem ohodnocen až dvanácti lety vězení. Ve skutečnosti jsme z hlediska posloupnosti věcí ve fázi, kdy byl případ předán policejním vyšetřovatelem státnímu zástupci s návrhem na obžalobu - už poněkolikáté. To máme k "dvanácti letům vězení" ještě pěkný kus cesty. O případném připojení se poškozeného k trestnímu řízení už ale také hlasovala rada města České Budějovice v listopadu 2013. Někdo v radě města měl informace o policejním vyšetřování pravděpodobně dříve, než policie předala informace veřejnosti. To, že policie případ předává státnímu zástupci a zároveň více než otevřeně informuje veřejnost o obvinění, aniž by respektovala presumpci neviny, půl roku před komunálními volbami, nám zřejmě má naznačit dvě věci: 1) právě začala předvolební kampaň, 2) předvolební kampaň se v Budějovicích letos nepovede pouze v módu chválení sebe sama.

Celý článek...