www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

09182020

Last update09:11:44

Radnice

majáles volá o pomoc

Z oficiálních stránek pořadatelů festivalu Majáles: Až do posledního okamžiku jsme odmítali jakkoli snižovat bohatost programu, který jsme vám letos nabídli. Věřili jsme totiž, že se nám letošní rekordní rozpočet podaří naplnit a více než 140 umělců lze návštěvníkům přinést i bez vstupného. Pak ale přišel okamžik závěrečného vyúčtování a s ním zděšení.

Seškrtali jsme všechny výdaje, které nebyly naprosto nezbytné uhradit (takže jako tradičně i naše náklady na benzin a telefony), několikrát všechny výdaje zkontrolovali, ovšem finální deficit rozpočtu zůstal stále děsivý. Chybí nám totiž celkem 104 000 korun.

Celý článek...

Občané, občané, Občané, občané, Občané - diskuze FB

Vážení přátelé, nabízím diskuzi s panem zastupitelem Gyepesem (HOPB) na téma zneužití symbolu města mou osobou.

 

Celý článek...

Občané, občané, Občané, občané, Občané... Jak je to správně? Jsem nějaký zmatený.

Vážení přátelé, jsme svědky dalšího zajímavého názoru některých našich zastupitelů. Tentokráte z dílny HOPB. Panu Gyepesovi se nelíbilo, že na facebookovských stránkách uvádím svůj článek o švarcsytému města. Pan Gyepes nejprve vidí jedinou podnikatelskou možnost podnikatelů, jak přežít, v zaměstnávání na příkazní smlouvu, následně si "vůbec nemyslí, že by pan Šesták někde udělal chybu". Druhý zastupitel pan Brabec se v diskuzi vůbec nezabývá pochybením svého stranického kolegy, nýbrž trochu hystericky křičí, že jsem jouda, který porušuje městskou vyhlášku tím, že jsem na stránkách Facebook použil městský znak.

 

Michael Gyepes (HOPB)     Milan Brabec (HOPB)

zastupitel CB                  zastupitel CB

Celý článek...

"To je švarcsystém jako vyšitej", hřímal Kuba na Šestáka

"To je švarcsystém jako vyšitej!" Kříčel ministr průmyslu Martin Kuba na radního Šestáka včera kolem jedenácté dopolední v jednacím sále zastupitelstva města České Budějovice. Zastupitelé právě projednávali způsob "zaměstnávání" dvou dramaturgů KD Slávie. Ti jsou zaměstnáni Jihočeským divadlem na pozici dramaturg, ovšem místo pracovní smlouvy a klasického zaměstnaneckého poměru pro divadlo pracují ve vztahu upraveném Příkazní smlouvou a divadlo za ně neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Dramaturgové přitom divadlu vykazují svou dovolenou či nemoc.

Celý článek...

Kuba přijel do zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva města právě dorazil ministr průmyslu Kuba. ODS ještě čeká na zastupitelé Jelena a Kábele zatímco jednání o kultuře právě začalo. Ladislav Vrabel

Náměstkyně Popelová jela raději na dovolenou

Vážení přátelé, paní náměstkyně primátora Popelová (HOPB) je na dovolené. Už to, že řádné schůze zastupitelstva města jsou svolávány ve více než měsíčních cyklech a nutnost řešit problémy se poté projevuje svoláváním mimořádných schůzí zastupitelstva, svědčí o nechuti konfrontovat se s politickou zodpovědností za vedení města. Na posledním mimořádném jednání zastupitelstva města dokonce chyběla na připraveném programu jak diskuze zastupitelů, tak i diskuze občanů. Poslední mimořádné jednání zastupitelstva města přitom probíhalo krátce po zveřejnění závažných pochybení předsedkyně kulturní komise rady města Liškové (HOPB). Nerozumím snaze vyhnout se odpovědím, když politik nese zodpovědnost za pochybení ve svém resortu a přiznejme si, že takhle svou práci dělat nelze.

Celý článek...

Více článků...